หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค (TBC)

ผู้เข้าชม 306 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1172
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค (TBC)
ISBN :  BB-259
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 283 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                                  

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                              

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

*หลักระบาดวิทยาและหลัดสถิติเบื้องต้น                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                           

*หลักการเฝ้าระวังโรค ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                                

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                  

*การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล                                                                          

*แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                         

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                         

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                       

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมโรค

Close หน้าต่างนี้
Go Top