หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา  (TBC)

ผู้เข้าชม 129 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1174
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา  (TBC)

ISBN :  978-616-46308-4-0
พิมพ์ปี :  ปี 2563
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับศาลฎีกา                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา

Close หน้าต่างนี้
Go Top