หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี66 (TBC)

ผู้เข้าชม 113 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1176
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี66 (TBC)

ISBN :  978-616-46375-8-0
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 300 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                                                 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                              

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                

*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554           

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562                                            

*พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                                                          

*ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                                  

*มาตรฐานแรงงานไทย                                                                                                

*การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน                                                                                   

*สวัสดิการแรงงาน                                                                                                    

*ผลกระทบแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                

*ภาพรวมตลาดแรงงานไทย                                                                             

*การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข                                            

*ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน                                                                                       

*การพัฒนาศักยภาพแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0                                                    

*แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน                                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top