หมวดสินค้าหลัก

นายทหารสัญญาบัตร วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก (SP)

ผู้เข้าชม 69 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP054
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นายทหารสัญญาบัตร วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก (SP)
ISBN :   978-616-216-714-0
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 238 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ ประวัติกองทัพบก
Δ วิชาทั่วไป
Δ วิชาภาษาไทย
Δ หลักภาษา การใช้ภาษา
Δ วิชาภาษาอังกฤษ
Δ ทักษะการสือสารด้วยภาษาอังกฤษ
Δ ความรู้ทั่วไป 
Δ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ
 
 
สารบัญ
>> ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
>> วิชาภาษาไทย การอ่านคำในภาษาไทย
>> คำที่มักอ่านผิด
>> การใช้คำที่มีความหมายใกลเคียงกัน
>> คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
>> คำประพันธ์หรือร้อยกรอง
>> ข้อสอบภาษาไทย
>> เฉลยคำตอบข้อสอบภาษาไทย
>> ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
>> ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
>> เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย
>> ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
>> เฉลยคำตอบข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
>> แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
      เฉลยแนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
>> แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
      เฉลยแนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ
>> ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
>> เฉบยแนวคำอตอบ
>> ข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
      เฉลยคำตอบ
>>  แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง
      เฉลยคำตอบ
>> แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
>>  รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซ็ยน
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top