หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี66 (TBC)

ผู้เข้าชม 197 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1180
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี66 (TBC)

ISBN :    --

พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

***ข้อมูลพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (กรุงเทพฯและปริมณฑล)               

*ความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                         

*การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การสำรวจ  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านท่องเที่ยว                           

*การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                        

*การจัดกิจกรรมงานเทศกาล งานประเพณีในกรุงเทพมหานคร                                                     

*การพัฒนาและส่งเสริมสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                                           

*การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว                                                             

*พัฒนาการท่องเที่ยวเมือง และการกำหนดมาตรฐานท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ                                       

*การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว                                             

*การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว                                               

*ความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทษ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการท่องเที่ยว                                        

*บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้านการท่องเที่ยว                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน                                                                                   

*ความรู้ด้านสื่อสาธารณะ                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว                                                           

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 3.                                                                  

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 4.                                                              

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชุดที่ 5.                                                           

*แนวข้อสอบความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top