หมวดสินค้าหลัก

นายทหารสัญญาบัตร วิศวกรรมศาสตร์ กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก (SP)

ผู้เข้าชม 499 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP055
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นายทหารสัญญาบัตร วิศวกรรมศาสตร์ กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก (SP)
ISBN :   --
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 226 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ วิชาพื้นฐาน
    วิชาภาษาอังกฤษ
    วิชาภาษาไทย
     ความรู้ทั่วไป
Δ วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
    กลศาสตร์
    คณิตศาสตร์ และสถิติ
    เขียนแบบ ไฟฟ้า
 
สารบัญ
>> กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐาน
     ∝ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ : ทหารบก
     ∝ โครงการพระราชดำริ สิงประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)
     ∝ ข้อทดสอบ : ข้อทดสอบพื้นฐาน ความรู้ท่วไป : ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
     ∝ แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง  เศรษฐกิจ สังคม
     ∝ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
     ∝ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราง) พ.ศ. 2557
     ∝ ศัพท์ / คำศัพท์ เกี่ยวกับทหารบก
     ∝ หลักภาษาอังกฤษ
     ∝ แนวข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
     ∝ แนวข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดที่ 1
     ∝ แนวข้อสอบ วิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดที่ 2
>> กลุ่มสอบที่ 2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
     ∝ แนวข้อสอบ วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (กลศาสตร์) ชุดที่ 1
     ∝ แนวข้อสอบ วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (กลศาสตร์) ชุดที่ 2
     ∝ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสร์และสถิติ
     ∝ ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสร์
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา เขียนแบบวิศวกรรม
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา ไฟฟ้าวิศวกรรม
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top