หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 54 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1183
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

ISBN :   978-616-465329-2-9

พิมพ์ปี :  ปี 2562

จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี

*การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

*ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               

*มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม       

*การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลก

*การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                  

*การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม

*ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

*ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 8.

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top