หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 202 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1185
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

∞ ISBN :   978-616-465330-8-7

∞ พิมพ์ปี :  ปี 2562

∞ จำนวนหน้า : 270 หน้า
∝ รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ

*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

*คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)

*อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

*กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)

*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)

*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

*ความรู้ด้านเครื่องกล

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์    

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร

*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป

*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม

*ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top