หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. / กรุงเทพหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1187
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. /

กรุงเทพหานคร (TBC)

∞ ISBN :   978-616-465344-0-4

∞ พิมพ์ปี :  ปี 2563

∞ จำนวนหน้า : 259 หน้า
∝ รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

**พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน

น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558                            1

*ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล

*การจัดทำระบบฐานข้อมูล

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top