หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี2562 (NV)

ผู้เข้าชม 332 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV039
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ ปี2562 (NV)
พิมพ์ : มกราคม 2562
จำนวน : 241 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1000ข้อ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ
                                   กรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2565                         
 
 ส่วนที่ 1 พระราชบัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
               เฉพาะหมวด6 หมวด7 หมวด8 หมวด9 และหมวด10
 ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560
 ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482
              และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
 ส่วนที่ 4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธียริหารกิจการ
              บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ส่วนที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาิทยาและทัณฑวิทยา
              และกระบวนการยุติธรรม
 ส่วนที่ 6 เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราขทัณฑ์
              และนโยบายของกรมราชทัณฑ์
 
                            ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top