หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (TTN)

ผู้เข้าชม 231 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TTN016
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (TTN)
ISBN :978-616-216-727-0
พิมพ์ :  พฤศจิกยน 2562
จำนวน : 245 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ    
> วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
> บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
> รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว
> มัคคุเทศก์กับกาารท่องเที่ยว
> ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย
> พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
> แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
 
สารบัญ
→ วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
→ ความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ
→ องค์ประกอบของการท่องที่ยว
→ มัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว
→ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
→ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
→ มรดกโลกกับการท่องเที่ยว
→ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย
→ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติประเภทต่างๆ
→ อุทยานแห่งชาติที่น่าสนใจ
→ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตภูเขาและอุทยานแห่งชาติ
→ ลักษณะของประชากรในภูมิภาคต่างๆ
→ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
→ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
→ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ปัจจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และประเด็นสำคัญ
     ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
→ แนวทางการพิจารณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิด
→ การค้าเสรีทางการค้าตามกรอบความร่วมมือของอาเซ็ยนในปี 2558
→ แนวข้อสอบ/ข้อสอบ การวางแผน แผนงานโครงการบริหาร
→ แนวข้อสอบ/ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
→ เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ/ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top