หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี (SP)

ผู้เข้าชม 64 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP057
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี (SP)
ISBN : 978-616-216-865-9
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า : 229
รูปแบบ : รูปเล่ม  สันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตรการสอบ --->> ทุกตำแหน่งต้องสอบ
*** วิชาภาษาไทย
        ˜ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
*** วิชาภาษาอังกฤษ
        ˜ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน
           เหตุการณ์สำคัญในอดีต และความรู้ทั่วไป
*** ความรู้ทั่วไป
        ˜ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ท้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต
          ประวัติศาสตร์ชาจติไทย ภูมิศาตร์ การทหารของไทย ศาสตร์ของพระราชา
 
สารบัญ
♥ ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
♥ ศัพท์ทหารบก
♥ หลักภาษา
♥ ประวัติวรรณคดี
♥ วรรณกรรมไทย
♥ คำที่มักอ่านผิด
♥ แบบทดสอบภาษาไทย
    เฉลยคำตอบ
♥ การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
♥ คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ
♥ คำประพันธ์ หรือร้อยกรอง
♥ แนวข้อสอบ ภาษาไทย
    เฉลยแนวข้อสอบ
♥ ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
    เฉลยคำตอบ
♥ ตัวย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
    เฉลยคำตอบ
♥ แนวข้อสอบ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
    เฉลยคำตอบ 
♥ แนวข้อสอบ ความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
    เฉลยคำตอบ 
♥ ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
♥ ประวัติศาสตร์ไทย
♥ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
♥ การทหารของไทย
♥ ศาสตร์แห่งพระราชา
♥ แนวข้อสอบ ภูมิศาสตร์
    เฉลยแนวข้อสอบ
♥ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ ปี2560
 
 
  
  
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top