หมวดสินค้าหลัก

นายทหารสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ กลุ่มที่3 (ประเภท ข.) กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด(SP)

ผู้เข้าชม 49 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP059
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นายทหารสัญญาบัตร วิทยาศาสตร์ กลุ่มที่3 (ประเภท ข.) กองทัพบก / กรมยุทธศึกษาทหารบก วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด(SP)
ISBN :   --
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 232 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ วิชาพื้นฐาน
    วิชาภาษาอังกฤษ
    วิชาภาษาไทย
     ความรู้ทั่วไป
Δ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
    ฟิสิกส์
    เคมี
    ชีววิทยา
    คณิตศาสตร์และสถิติ
 
สารบัญ
     ∝ บทที่ 1 โครงสร้างประโยค
     ∝ บทที่ 2 ประเทภและรูปแบบของประโยค
     ∝ บทที่ 3 วลีและอนุปรโยค
     ∝ บทที่ 4 คำนามมและคำบอกจำนวน
     ∝ บทที่ 5 คำกริยาและคำกริยาวิเศษณ์
     ∝ บทที่ 6 Tense
     ∝ บทที่ 7 Subject-Veb agreement
     ∝ บทที่ 8 ประโยค Active and Passive voices
     ∝ บทที่ 9 คำบุพบท
     ∝ บทที่ 10 การเรียงลำดับคำ
     ∝ บทที่ 11 การกล่าวรายงาน
     ∝ บทที่ 12 ประโยคเงื่อนไข
     ∝ บทที่ 13 การเปรียบเทียบ
 
     ∝ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1
     ∝ แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2
     ∝ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา เคมี ชุดที่ 1
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ วิชา เคมี ชุดที่ 1
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา ชีววิทยา ชุดที่ 1
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ วิชา ชีววิทยา ชุดที่ 1
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา ชีววิทยา ชุดที่ 2
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ วิชา ชีววิทยา ชุดที่ 2
     ∝ ความสามารถทางตัวเลข
     ∝ แนวข้อสอบ ความสามารถทางตัวเลข
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถทางตัวเลข
     ∝ แนวข้อสอบ วิชา สถิติ ชุดที่ 1
     ∝ เฉลยแนวข้อสอบ วิชา สถิติ ชุดที่ 1
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมยุทธศึกษาทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top