หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (สัสดี) กองทัพบก (TBC)

ผู้เข้าชม 31 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1219
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก (TBC)

∝ ISBN .  BB-283

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  305 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว  <<
 

สารบัญ

⇒ วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา                                           

*แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ                                                                         

*แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                         

*แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ                                                                    

*แนวข้อสอบ การเติมคำ                                                                                      

*แนวข้อสอบ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย                                                           

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1                                                                              

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                              

⇒ วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบ ภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                     

*แนวข้อสอบ ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                               

*แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                          

*แนวข้อสอบ ความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)                                        

*รวมแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                              

⇒ วิชาการศาสนาและศีลธรรม

*แนวข้อสอบวิชาการศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.                                                           

*แนวข้อสอบวิชาการศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.                                                       

*แนวข้อสอบวิชาการศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 3.                                                           

⇒ วิชาความรู้รอบตัว

*ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

*แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีตประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2 .                                                                         

*การทหารของไทย                                                                    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top