หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TBC)

ผู้เข้าชม 20 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1253
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

✰✰ **ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                                

✰✰ **แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.            

✰✰ **แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                  

✰✰ **ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                                                 

✰✰ **แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                         

✰✰ **พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                      

✰✰ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                       

✰✰ **พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                

✰✰ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

✰✰ **ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                             

✰✰ **แนวข้อสอบกระบวนการนิติบัญญัติ                                                                                          

✰✰ **แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา                                                    

✰✰ **แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                         

✰✰ **แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์                                                                            

✰✰ **ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการทางวิชาการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ฯลฯ 

✰✰ **แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, และ Microsoft PowerPoint  ,Internet                  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการวุฒิสภา

Close หน้าต่างนี้
Go Top