หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 142 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1254
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 287 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

✰✰*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                                   

✰✰*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

✰✰*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                    

✰✰*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

✰✰*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                   

✰✰*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561                                                                    

✰✰*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

✰✰*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                

✰✰*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                  

✰✰*การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                          

✰✰*ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ                                                                                  

✰✰*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          

✰✰*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               

✰✰*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                       

✰✰*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          

✰✰*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                           

✰✰*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                           

✰✰*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การวิจัยแห่งชาติ / สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top