หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง (TBC)

ผู้เข้าชม 2,033 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1259
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เลขานุการประจำองค์คณะ สำนักงานศาลปกครอง ปี66 (TBC)
ISBN :--
พิมพ์ : พฤษภาคม 2566
จำนวน :296 หน้า
รูปแบบ : ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง                                                                            

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2564 

*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543      

*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. 2562 

*ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                             

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                  

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                              

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์

**เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top