หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1269
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 259 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ **ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                               

∞ **พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                             

∞ **แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     

∞ **ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                

∞ **หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                          

∞ **การประชาสัมพันธ์                                                                                                     

∞ **การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       

∞ **การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                            

∞ **การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       

∞ **ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ 

∞ **การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  

∞ **การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   

∞ **การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    

∞ **การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                

∞ **การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              

∞ **การบริหารการสื่อสาร                                                                                                

∞ **การสื่อสารในภาวะวิกฤติ                                                                                             

∞ **จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  

∞ **จริยธรรมของสื่อมวลชน                                                                                               

∞ **แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                     

∞ **แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       

∞ **แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                          

∞ **แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                          

∞ **แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                           

∞ **แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ                            

∞ **เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การวิจัยแห่งชาติ / สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top