หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TBC)

ผู้เข้าชม 166 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1283
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TBC)
ISBN :   BB-047
พิมพ์ปี :    ปี2562
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา

*ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล

*การวางแผน และการติดตามประเมินผล

*ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบนักจิตวิทยา ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top