หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 172 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1294
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :   ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน                                  

*ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน                                                                                        

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                   

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

*พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550      

*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                              

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*ประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน                                                                                         

*การจัดทำนโยบายและแผนด้านพลังงาน                                                                            

*การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานด้านไฟฟ้า ด้านปิโตรเลียม ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง        *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*รวมแนวข้อสอบด้านพลังงาน                                                                                   

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top