หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)

ผู้เข้าชม 144 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1299
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :   พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 290 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

∞ **ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                                                               

∞ **ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                                                  

∞ **แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                            

∞ **ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                                                     

∞ **แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                             

∞ **พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                      

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                            

∞ **พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

∞ **แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

∞ **ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและวงงานรัฐสภา                                                         

∞ **ความรู้เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                      

∞ **แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา                                                           

∞ **แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                            

∞ **แนวข้อสอบความรู้ด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย และสังคมศาสตร์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top