หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(TBC)

ผู้เข้าชม 187 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1304
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี :  ปี 2566
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  ปกใส แบบชีท เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                      

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน                                                                                     

*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                             

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top