หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (TBC)

ผู้เข้าชม 8 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1305
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (TBC)
ISBN :   --
พิมพ์ปี :  ปี 2566
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :  ปกใส แบบชีท เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์                                                                                

*ความรู้ด้านชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาวิเคราะห์                                                   

*ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                       

*การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                           

*ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                   

*ความรู้ทางกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเคมี                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                                 

*แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Close หน้าต่างนี้
Go Top