หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยสาธารณสุข (Hi-Ed)

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HE012
  • ราคาพิเศษ : 110 บาท
  • ราคาปกติ 115 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยสาธารณสุข (Hi-Ed)
ISBN : 978-616-237-002-1
พิมพ์ : มกราคม 2554
ผู้เขียน : อาจารย์นกรองแก้ว ซาบารา, อาจารย์กฤศกร  กรศิริวรางกุล
จำนวน : 252 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
สำหรับ 
ผู้จบ ม.6 ทั้ง ชาย--หญิง สอบเข้าเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศนียบัตร ช่างทันตกรรม
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
     → สังกัดการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 12 สถาบัน
     → สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 12 สถาบัน
     → สังกัดกระทรวงกลาโหม 2 สถาบัน
     → สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 สถาบัน
     → สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน 6 สถาบัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
     → สังกัดคณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 6 สถาบัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม
     → โรงเรียนช่างทันตกรรม ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
     → มีวิทยาลัยในสังกัด 8 สถาบันรวบรวมโดย...
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
สารบัญ
∞ แนะนําศึกษาต่อผู้ช่วยสาธารณสุข
∞ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
    แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
    เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
∞ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
    แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
    เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
∞ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    แนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    เฉลยแนวข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2
    เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3
    เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3
∞ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
∞ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาษาไทย
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาษาไทย ชุดที่ 1
    เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาษาไทย ชุดที่ 1
∞ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาษาไทย ชุดที่ 2
    เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ในส่วนของ ภาษาไทย ชุดที่ 2
อาจารย์วินัย สยอวรรณ,อาจารย์จำนงค์ หอมแย้ม และทีมงาน

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด พยาบาล / สาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top