หมวดสินค้าหลัก

CDM2403 / MCS3151 / MC3100 / MCS310 / MC410 สรุปการสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 11,646 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS3151S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CDM2403 / MCS3151 / MC3100 / MCS310 / MC410 สรุปการสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย์

บทที่ 3 การศึกษาตนเองและการพัฒนาตนเอง

บทที่ 4 การศึกษาและยอมรับบุคคล

บทที่ 5 หลักการติดต่อสื่อสารที่ส่งผลต่อกระบวนการมนุษยสัมพันธ์

บทที่ 6 พฤติกรรมสื่อสารในเชิจิตวิทยาสังคมกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์

บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนนามนุษยสัมพันธ์

บทที่ 8 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร (ไม่ออกสอบ)

บทที่ 9 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (ไม่ออกสอบ)

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CDM2403 / MCS3151 / MCS3100 / MC310 / MC410

Close หน้าต่างนี้
Go Top