หมวดสินค้าหลัก

MSA1003 / MU103 สรุปดนตรีวิจักษณ์

ผู้เข้าชม 13,654 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MSA1003S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MSA1003 / MU103 สรุปดนตรีวิจักษณ์

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ
ภาคดนตรีไทย
บทที่ 1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
บทที่ 2 เครื่องดนตรีไทย
บทที่ 3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
บทที่ 4 ดนตรีพื้นบ้าน
บทที่ 5 ประเภทของเพลงไทย
บทที่ 6 อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
ภาคดนตรีตะวันตก
บทที่ 7 ประวัติดนตรีตะวันตก
บทที่ 8 เครื่องดนตรีตะวันตก
บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของดตนรีตะวันตก
บทที่ 10 ลักษณะการผลสมวงดนตรีตะวันตก
บทที่ 11 ประเภทของดนตรีตะวันตก
บทที่ 12 ดนตรีศตวรรษที่ 20

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MSA1003 / MU103

Close หน้าต่างนี้
Go Top