หมวดสินค้าหลัก

POL1101 / PS110 สรุปการเมืองและการปกครองของไทย

ผู้เข้าชม 28,426 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL1101S
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL1101 / PS110 สรุปการเมืองและการปกครองของไทย

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาค 1 ความนำทั่วไป
  บทที่ 1 การเมืองการปกครอง รูปแบบ ลักษณะและลัทธิ
  บทที่ 2 หลักประชาธิปไตย
ภาค 2 : ประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  บทที่ 4 ปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  บทที่ 5 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร
ภาค 3 : สถาบัน
  บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ
  บทที่ 7 พระมหากษัตริย์
  บทที่ 8 คณะรัฐมนตรี
  บทที่ 9 รัฐสภา
  บทที่ 10 การบัญญัติกฎหมาย
  บทที่ 11 ตุลาการ
  บทที่ 12 พรรคการเมือง
  บทที่ 13 กลุ่มผลประโยชน์
  บทที่ 14 การเลือกตั้ง
ภาค 4 : ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  บทที่ 15 การบริหารราชการ
  บทที่ 16 ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  บทที่ 17 การปกครองส่วนภูมิภาค
  บทที่ 18 การปกครองท้องถิ่น

 
ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด
เพิ่มเติมเนื้อหาจากตำราเรียนเล่มล่าสุดจากคำบรรยายในห้องเรียนและจากแนวข้อสอบหลายๆภาค
ลักษณะพิเศษของข้อสอบชุดนี้ก็คือ สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย
เนื้อหาที่นำเสนอล้วนแต่มีความสำคัญในแต่ละบทเรียน ข้อสอบวิชานี้เป็นปรนัย 100 ข้อ
มีทั้งหมด 107 หน้า
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL1101 / PS110

Close หน้าต่างนี้
Go Top