หมวดสินค้าหลัก

POL2302 / PA220 สรุประเบียบปฎิบัติราชการ

ผู้เข้าชม 13,972 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2302S
  • ราคาพิเศษ : 38 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2302 / PA220 สรุประเบียบปฎิบัติราชการ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
  บทที่ 1 เรื่องทั่วไปที่ข้าราชการควรทราบ
  บทที่ 2 ระเบียบข้าราชการพลเรือนกับหลักการบริหารงานบุคคล
  บทที่ 3 ความเป็นมาเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 4 กพ.  อ.ก.พ. และ สำนัก ก.พ.
  บทที่ 5 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  บทที่ 6 ข้าราชการพลเรือน
  บทที่ 7 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  บทที่ 8 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
  บทที่ 9 การย้าย การโอน และการสับเปลี่ยนหน้าที่ 
  บทที่ 10 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
  บทที่ 11 การรักษาจรรยาข้าราชการ
  บทที่ 12 วินัยและการรักษาวินัย
  บทที่ 13 การดำเนินทางวินัย
  บทที่ 14 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  บทที่ 15 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
  บทที่ 16 ระเบียบข้าราชการการเมือง
ภาคระเบียบงานสารบรรณ
  บทที่ 1 ระเบียบงานสารบรรณ
  บทที่ 2 หนังสือราชการ


ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2302 / PA220

Close หน้าต่างนี้
Go Top