หมวดสินค้าหลัก

LAW2112 / LAW2012 / LA212 / LW212 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

ผู้เข้าชม 10,657 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2112S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2112 / LAW2012 / LA212 / LW212 สรุป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1 บททั่วไป
- บทที่ 1 สัญญาประกันภัย
- บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
- บทที่ 3 ส่วนที่เสียในสัญญาประกันภัย
- บทที่ 4 การเข้าทำสัญญาประกันภัย
- บทที่ 5 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ส่วนที่ 2 สัญญาประกันวินาศภัย
- บทที่ 1 หน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย
- บทที่ 2 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย
- บทที่ 3 หน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย
- บทที่ 4 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย
- บทที่ 5 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
ส่วนที่ 3 สัญญาประกันภัยค้ำจุน
ส่วนที่ 4 สัญญาประกันชีวิต
ส่วนที่ 5 อายุความ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2112 / LAW2012 / LA212 / LW212

Close หน้าต่างนี้
Go Top