หมวดสินค้าหลัก

MGT1001 / GM103 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

ผู้เข้าชม 11,778 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MGT1001S
  • ราคาพิเศษ : 49 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MGT1001 / GM103 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

เนื้อหาประกอบด้วย
ภาคที่ 1 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 1 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ
  บทที่ 2 ธุรกิจและสังคม
ภาคที่ 2 ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ การบริหาร และการจัดองค์การ
  บทที่ 3 รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ
  บทที่ 4 การบริหารธุรกิจทั่วไป
  บทที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาคที่ 3 การตลาด
  บทที่ 6 กระบวนการทางการตลาด
  บทที่ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด
  บทที่ 8 กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด
  บทที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ
ภาคที่ 4 การเงิน การประกัน และการผลิต
  บทที่ 10 การเงินธุรกิจและการลงทุน
  บทที่ 11 เครดิตและระบบการธนาคาร
  บทที่ 12 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
  บทที่ 13 งบทางการเงินและทางการบัญชี
  บทที่ 14 การผลิตและการบริหารงานผลิต

 

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
+ สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
+ ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
+ ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
+ นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
+ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MGT1001 / GM103

Close หน้าต่างนี้
Go Top