หมวดสินค้าหลัก

ANT 1013 / AN113 สรุปมานุษยวิทยาเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 11,123 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ANT1013S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ANT 1013 / AN113 สรุปมานุษยวิทยาเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย
คำนำผู้เขียน: แนวคิดการสื่อสาร
บทที่ 1 อารัมภบท
ภาคที่ 1 มานุษยวิทยาการภาพ
บทที่ 2 ขอบเขตของวิชามานุษยวิทยากายภาพ
บทที่ 3 หลักเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ
บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและกฎของเมนเดล
บทที่ 5 ไพรเมตกับรรพบุรุษของมนุษย์
บทที่ 6 สกุลโอโม
บทที่ 7 ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ปัจจุบัน
ภาคที่ 2 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 8 มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 9 ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพนิเวศ
บทที่ 10 การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
บทที่ 11 ครอบครัวและเครือญาติ
บทที่ 12 พฤติกรรมทางการเมืองและการควบคุมทางสังคม
บทที่ 13 ความเชื่อ ศาสนา และการควบคุมทางสังคม
บทที่ 14 ศิลปะและภาษา
บทที่ 15 นักมานุษยวิทยาและผลงาน
ภาคที่ 3 มานุษยวิทยาประยุกต์หรือมานุษยวิทยาปฏิบัติการ
บทที่ 16 มานุษยวิทยาปฏิบัติการ
ภาคผนวก วิธีวิทยาการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ANT1013 / AN113

Close หน้าต่างนี้
Go Top