หมวดสินค้าหลัก

LAW3102 / LAW3002 / LA302 / LW310 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน

ผู้เข้าชม 10,821 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3102S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3102 / LAW3002 / LA302 / LW310

สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน

สารบัญ

บทนำ

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

   บทที่ 1 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

   บทที่ 2 ประเภทของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

หมวดที่ 2 ห้าวหุ้นส่วนสามัญ

หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมวดที่ 4 บริษัทจำกัด

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3102 / LAW3002 / LA302 / LW310

Close หน้าต่างนี้
Go Top