หมวดสินค้าหลัก

ECO1122 / ECO1102 / EC1122 สรุปเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1

ผู้เข้าชม 11,816 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ECO1122S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ECO1102 / EC1122 สรุปเศรษฐศาสตร์มหาภาค 1

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
บทที่ 2 ความหมายและการวัดรายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
บทที่ 3 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
บทที่ 4 และ บทที่ 5 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด
บทที่ 6 เงินเฟ้อ เงินฝืด และวัฏจักรธุรกิจ
บทที่ 7 การเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน
บทที่ 8 การคลังรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน และนโยบายการคลัง
บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 10 พัฒนาการเศรษฐกิจ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ECO1122 / ECO1102 / EC112

Close หน้าต่างนี้
Go Top