หมวดสินค้าหลัก

INT1004 / IT104 สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

ผู้เข้าชม 17,105 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : INT1004S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

INT1004 / IT104 สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 โลกของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 หน่วยความจำอนุกรณ์
บทที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และการส่งต่อข้อมูล
บทที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 7 โปรแกรมประยุกต์
บทที่ 8 โปรแกรมประมวลผลคำ
บทที่ 9 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานประเภทต่าง ๆ
บทที่ 10 ระบบฐานข้อมูล
บทที่ 11 แนวทางในการเขียนโปรแกรม
บทที่ 12 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 13 ระบบสนับสนุนการบริหาร
บทที่ 14 สายงานทางคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                    บทที่ 15 ระบบจำนวน

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด INT1004 / IT104

Close หน้าต่างนี้
Go Top