หมวดสินค้าหลัก

MGT2102 / GM303 สรุปหลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

ผู้เข้าชม 13,454 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MGT2102S
  • ราคาพิเศษ : 48 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MGT2102 / GM303 สรุปหลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ภาพรวมของการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
บทที่ 2 กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน
บทที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต
บทที่ 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพ
บทที่ 5 TOM และเครื่องมือคุณภาพ
บทที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การออกแบบกระบวนการผลิต
บทที่ 8 การวางแผนทำเลที่ตั้ง
บทที่ 9 การวางแผนกำลังการผลิต
บทที่ 10 การวางผัง
บทที่ 11 การออกแบบระบบงาน
บทที่ 12 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บทที่ 13 ระบบการผลิตแบบทันเวลา
บทที่ 16 การบริหารโครงการด้าน PERT และ CPM

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MGT2102 / GM303

Close หน้าต่างนี้
Go Top