หมวดสินค้าหลัก

APR2101 / BA305 / BUS2101 สรุปสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ผู้เข้าชม 10,462 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : APR2101S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

APR2101 / BA305 สรุปสารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 ทักษะการอ่านเบื้องต้น (Basic Reading Skills)

บทที่ 2 การพิจารณาชื่อเรื่อง (Determining a Topic)

บทที่ 3 การระบุใจความสำคัญ (Identifying Main Idea)

บทที่ 4 วิธีในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก (Apporaching in Determining the Meaning of Unfamilar Words)

บทที่ 5 การวิเคราะห์คำ (Doing a Word Analysis)

บทที่ 6 การทำความเข้าใจเรื่องการอ้างอิง (Understanding Reference)

บทที่ 7 การวิเคราะห์สรุปความ (Making Inference)

บทส่งท้าย

แนวข้อสอบ 


สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด APR2101/ BA305 / BUS2101

Close หน้าต่างนี้
Go Top