หมวดสินค้าหลัก

GEO2501 / GE253 สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ผู้เข้าชม 11,091 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GEO2501S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

GEO2501 / GE253 สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย
บทที่ 3 ภูมิอากาศ
บทที่ 4 ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
บทที่ 5 ทรัพยากรดิน
บทที่ 6 ป่าไม้และการจัดการป่าไม้
บทที่ 7 ประชากร
บทที่ 8 การตั้งถิ่นฐาน
บทที่ 9 เกษตรกรรม
บทที่ 10 การคมนาคมขนส่ง
บทที่ 11 อุตสาหกรรม
บทที่ 12 การค้าต่างประเทศ

 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
สรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่


เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด GEO2501 / GE253

Close หน้าต่างนี้
Go Top