หมวดสินค้าหลัก

MGT2101 / GM203 สรุปการจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

ผู้เข้าชม 13,694 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MGT2101S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MGT2101 / GM203 สรุปการจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

นื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 องค์การและการจัดการ
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ
บทที่ 3 วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม
บทที่ 4 การจัดการภายใต้ภาวะไร้พรมแดน
บทที่ 5 ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
บทที่ 6 การตัดสินใจทางการจัดการ
บทที่ 7 พื้นฐานการวางแผน
บทที่ 8 การจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 9 เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน
บทที่ 10 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ
บทที่ 11 การสื่อสารทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 13 การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
บทที่ 14 พื้นฐานของพฤติกรรม
บทที่ 15 การเข้าใจกลุ่มและทีม
บทที่ 16 การจูงใจพนักงาน
บทที่ 17 ภาวะผู้นำหรือประมุขศิลป์
บทที่ 18 พื้นฐานการควบคุม
บทที่ 19 การบริหารงานผลิตกับสายโซ่แห่งคุณค่า
บทที่ 20 การควบคุมผลการดำเนินงานขององค์การ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MGT2101 / GM203

Close หน้าต่างนี้
Go Top