หมวดสินค้าหลัก

HED1101 / HA101 / HE101 สรุปการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

ผู้เข้าชม 13,617 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HED1101S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

HED1101 / HA 101 /HE 101 สรุปการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

 

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ **

สารบัญ 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนามัยส่าวนบุคคลและชุมชน

บทที่ 2 สุขวิทยาของอวัยวะร่างกาน

บทที่ 3 สมรรถภาพทางกาย ทรวงทรง การออกกำลังกาย กาพักผ่อน และการนอน

บทที่ 4 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 5 ความรู้เรื่องเพศ และอนามัยทางเพศ

บทที่ 6 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

บทที่ 8 สุขภาพจิตและสิ่งเสพติดให้โทษ

บทที่ 9 การปฐมพยาบาล

บทที่ 10 สุขภาพผู้สูงอายุ 

 

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
สรุปเนื้อหา HED 1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่


เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด HED1101 / HA101

Close หน้าต่างนี้
Go Top