หมวดสินค้าหลัก

CDM2103 / MCS1151 / MCS1101 / MC111 สรุปทฤษฎีการสื่อสาร

ผู้เข้าชม 12,447 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS1101S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CDM2103 / MCS1151 / MCS1101 / MC111 สรุปทฤษฎีการสื่อสาร

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 การสื่อสาร
บทที่ 2 ทฤษฎีและแบบจำลอง
บทที่ 3 ทฤษฎีและแบบจำลองทางการสื่อสาร
บทที่ 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร
บทที่ 5 สื่อมวลชนและประเภทของทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชน
บทที่ 6 รูปแบบของการสื่อสาร และการไหลของข่าวสารในกระบวนการสื่อสารมวลชน
บทที่ 7 ทฤษฎีการสื่อสาร และทฤษฎีสื่อสารมวลชนในแนวนิเทศศาสตร์
บทที่ 8 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
บทที่ 9 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อภายใต้บรรทัดฐานของสังคม

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CDM2103 / MCS1151 / MCS1101 / MC111

Close หน้าต่างนี้
Go Top