หมวดสินค้าหลัก

CDM2402 / MCS2150 / MCS2100 / MC210 สรุปการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

ผู้เข้าชม 12,097 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS2150S
  • ราคาพิเศษ : 56 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
CDM2402 / MCS2150 / MCS2050 / สรุปการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
 
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 อาชีพของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 การประชาสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคม
บทที่ 4 ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 5 การให้คำปรึกษาแนะนำ
บทที่ 6 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 ขั้นตอนที่สอง การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 ขั้นตอนที่สาม การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 9 ขั้นตอนที่สี่ การประเมินผล
บทที่ 10 ประชามติ
บทที่ 11 การประชาสัมพันธ์ของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
บทที่ 12 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 13 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 14 การสร้างความสัมพันธ์กับมวลชน
บทที่ 15 ประสิทธิภาพของการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 16 งานประชาสัมพันธ์นานาชาติ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CDM2402 / MCS2150 / MCS2100 / MC210

Close หน้าต่างนี้
Go Top