หมวดสินค้าหลัก

CDM2303 / MCS1350 / MCS1300 / MC130 สรุปหลักการพูดเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 11,752 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS1350S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CDM2303 / MCS1300 / MCS1350 / MC130 สรุปหลักการพูดเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย 
ลักษณะพิเศษของสรุปชเนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
บทที่ 2 หลักเบื้องต้นของการพูด
บทที่ 3 การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
บทที่ 4 การเสนอเรื่องพูดบนเวที
บทที่ 5 มารยาทในการพูดและการฟัง
บทที่ 6 ชนิดของการพูด
บทที่ 7 การพูดแบบสาธิต
บทที่ 8 การพูดรายงาน
บทที่ 9 การพูดวิจารณ์
บทที่ 10 การประชุมการพูดรายงานการประชุม
บทที่ 11 การเล่าเรื่อง
บทที่ 12 การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
บทที่ 13 การสัมภาษณ์
บทที่ 14 การแสดงปาฐกถา
บทที่ 15 การอภิปรายและการสอบแบบอภิปราย
บทที่ 16 การโต้วาที
บทที่ 17 การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมรรยาทในสังคม
บทที่ 18 การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CDM2303 / MCS1350 / MCS1300 / MC130

Close หน้าต่างนี้
Go Top