หมวดสินค้าหลัก

CDM2201 / MCS1450 / MCS1400 / MC140 สรุปการกระจายเสียงเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 12,406 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS1450S
  • ราคาพิเศษ : 35 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CDM2201 / MCS1450 / MCS1400 / MC140 สรุปการกระจายเสียงเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 2 การกำเนิดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โลก                                                                                                                          บทที่ 3 ประวัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย
บทที่ 4 ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 5 บทบาทหน้าที่และอิทธิพลวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                                                      บทที่ 6 แนวคิดการจัดระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 7 กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 8 โครงสร้างระบบการควบคุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 9 การจัดองค์กรวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
บทที่ 10 การจัดองค์กรวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                                                                                    บทที่ 11 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในต่างประเทศ


ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CDM2201 / MCS1450 / MCS1400 / MC140

Close หน้าต่างนี้
Go Top