หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (NVT)

ผู้เข้าชม 10,061 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT197
  • ราคาพิเศษ : 237 บาท
  • ราคาปกติ 249 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (NVT)
 
จัดทำ     :  เมษายน 2557
จำนวน   :  269 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
กระบวนการสู่พันธกิจ                 
การบริหารอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน             
คุณค่าหลักร่วมกัน                     
นโยบายการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์             
โครงการพัฒนาต่างๆ     
            
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ     
วิธีบวก                                            
วิธีลบ                                            
วิธีคูณ                                            
วิธียกกำลัง                                        
วิธีหาร                                            
เงื่อนไขภาษา                                        
อุปมาอุปไมย                                         
ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                    
ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม                
ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                            
ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                    
ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                            
ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                        
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                
คณิตศาสตร์ทั่วไป                                 
การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                 
การหาอัตราส่วนและร้อยละ                         
ดอกเบี้ย                                 
การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                     
การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                     
การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                     
การแก้สมการ                             
การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์                     
ค่าเฉลี่ย                                 
การหา ครน. และหรม.                         
ความสามารถทางด้านเหตุผล                         
การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                     
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                     
ตาราง กราฟและแผนภูมิ
                         
ส่วนที่ 3 วิชาภาษาไทย 
การใช้คำ         
การใช้คำราชาศัพท์     
การสรุปใจความ      
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย         
การเขียนสะกดการันต์         
ประโยค                 
ลักษณะภาษา              
การใช้ภาษา             
คำเป็นคำตาย             
คำเชื่อม                 
การสะกดคำ             
กการเขียนภาษาให้ถูกต้อง         
การเรียงประโยค             
บทความสั้น             
บทความยาว             

ส่วนที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ                                 
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY                        
แนวข้อสอบ  VOCABULARY                                
แนวข้อสอบ  Reading Comprehension    
                        
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                
ระบบเครือข่าย                                        
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                      
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                    
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)                
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล Microsoft Excel                
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ Microsoft PowerPoint   
     
 

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top