หมวดสินค้าหลัก

FIN2101 / MB203 สรุปการเงินธุรกิจ

ผู้เข้าชม 15,189 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : FIN2101S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

FIN2101 / MB203 สรุปการเงินธุรกิจ

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน
บทที่ 2 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
บทที่ 3 การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณการ
บทที่ 4 การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน
บทที่ 5 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 6 การบริหารลูกหนี้
บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงคลัง
บทที่ 8 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 9 การจัดหางเงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน
บทที่ 10 การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่มีหลักประกันและการจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง
บทที่ 11 การจัดหาเงินทุนระยะยาว
บทที่ 12 นโยบายเงินปันผล

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด FIN2101 / MB203

Close หน้าต่างนี้
Go Top