หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download พนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (NVT)

ผู้เข้าชม 9,910 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT238
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download พนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (NVT)
 
จัดทำ     :  พฤษภาคม 2557
จำนวน   :  461 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ**
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง                        
วิสัยทัศน์                                    
ภารกิจ                                    
ยุทธศาสตร์                                
ผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงตามนโยบายรัฐบาล        
แผนงาน CSR                        
การกำกับและดูแลกิจการที่ดี                    
ข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง                
จรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง    
จรรยาบรรณของพนักงานข้อพึงปฏิบัติต่อการไฟฟ้านครหลวง        
จรรยาบรรณในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง        
จรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน                
จรรยาบรรณต่อพนักงาน                    
จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้                
จรรยาบรรณต่อเจ้าของกิจการ(รัฐบาล)                
จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
        
ความรู้ความสามารถทั่วไป                    
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                    
เงื่อนไขทางภาษา                        
อุปมาอุปไมย                        
เงื่อนไขสัญลักษณ์                        
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                    
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                    
แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                
คณิตศาสตร์ทั่วไป                        

ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                
การใช้คำ                            
การใช้คำราชาศัพท์                        
การสรุปใจความ                        
ประโยค                        
ลักษณะภาษา                
การใช้ภาษา                    
แนวข้อสอบภาษาไทย                

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง         
สรุป พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง         
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง     

ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ          
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                 
GRAMMAR AND VOCABULARY             
VOCABULARY 
Reading Comprehension     

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         
ระบบเครือข่าย                 
อินเตอร์เน็ต  (Internet)               
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน             
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์             
ไวรัสคอมพิวเตอร์              
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์             

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ และงานพัสดุ         
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจงานธุรการ  งานสารบรรณ และงานพัสดุ         
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540               
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540         
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544             
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544    
     

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top