หมวดสินค้าหลัก

ECT2001 / ECT1001 / ET201 สรุปนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้เข้าชม 9,994 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ECT1001S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

สรุป ECT1001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

บทที่ 2 ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกาาที่มีต่อการศึกษา

บทที่ 3 การสื่อความหมายและการเรียนรู้

บทที่ 4 สื่อการเรียนการสอน

บทที่ 5 วัสดุกราฟิก

บทที่ 6 รูปภาพ

บทที่ 7 วัสดุสามมิติ

บทที่ 8 สื่อแผ่นป้ายและสื่อกิจกรรม

บทที่ 9 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการสึกาา

บทที่ 10 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

บทที่ 11 ระบบกระจายเสียง

บทที่ 12 เครื่องฉาย

บทที่ 13 การสื่อสารผ่านดาวเทียม

บทที่ 14 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ECT2001 / ECT1001 / ET201 / ET303

Close หน้าต่างนี้
Go Top