หมวดสินค้าหลัก

POL1100 / PS103 สรุปรัฐศาสตร์ทั่วไป

ผู้เข้าชม 14,420 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL1100S
  • ราคาพิเศษ : 48 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL1100 / PS103 สรุปรัฐศาสตร์ทั่วไป

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
บทที่ 2 รัฐศาสตร์ในบริบทแห่งนานาวิทยาการ
บทที่ 3 วิวัฒนาการและรูปแบบแห่งการจัดองค์การทางการเมือง
บทที่ 4 ที่มาและจุดมุ่งหมายของรัฐ
บทที่ 5 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 รูปแบบการปกครอง
บทที่ 7 มโนทัศน์ อุดมการณ์ ทฤษฎี ปรัชญาการเมือง
บทที่ 8 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 9 รัฐสภา
บทที่ 10 พรรคการเมือง
บทที่ 11 การพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 12 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ 13 ความมั่นคงและกำลังอำนาจแห่งชาติ
บทที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 15 รัฐประศาสนศาสตร์

 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL1100 / PS103

Close หน้าต่างนี้
Go Top