หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,548 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT345
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์ (NVT)
 
จัดทำ     :  ตุลาคม 2557
จำนวน   :  267 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                             
ประวัติคามเป็นมา                                 
ภารกิจ                                     
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                     
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร                             
การแบ่งส่วนราชการ                                 
ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                             
การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์                         
โรงกษาปณ์                             
ภารกิจหน่วยงาน                             
จรรยาข้าขาราชการกรมธนารักษ์                     
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ                 

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.เงินคงคลัง                             
พรบ.เงินตรา                             
พรบ.ที่ราชพัสดุ                             
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                     

ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งธุรการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ                                 
งานธุรการ                                     
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ                                 
แผนการบริหารงานเอกสาร                                 
การจัดทำบัญชีเอกสาร                                 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร                             
การจำแนกประเภทรายงาน                             
การบริหารงานพัสดุ                                
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ                        
การจัดมาตรฐานพัสดุ                    
การจัดหา                            
การบริหารพัสดุคงเหลือ                    
การจัดการคลังพัสดุ                        
การขนส่ง                            
การบำรุงรักษา                        
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี                    
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ            
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    
การร่างหนังสือราชการ                    
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานราชการ             
ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ                 
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ             
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ                 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                 
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                     
แนวข้อสอบว่าด้วยพนักงานราชการ                 
แนวข้อสอบงานธุรการ      
              

 

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมธนารักษ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top