หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (NVT)

ผู้เข้าชม 11,373 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT346
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (NVT)
 
จัดทำ     :  ตุลาคม 2557
จำนวน   :  306 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โครงสร้าง
ตรากระทรวง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
ประเด็นยุทธศาสตร์
สิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชน
สิทธิประโยชน์สำหรับสตรี
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่งพิง
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์
สิทธิประโยชน์สำหรับประชากรบนพื้นที่สูง
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
สิทธิประโยชน์สำหรับคนเร่ร่อนไร้บ้าน
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุป พรบ.คุ้มครองเด็ก
สรุป พรบ.ผู้สูงอายุ
สรุป พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สรุป พรบ.ประกันสังคม
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก
แนวข้อสอบ พรบ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
บทบาทหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กระบวนการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
การดำเนินการโครงการกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาของภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม
แนวทางส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน
การสร้างมาตรฐานของการชี้วัดผลการพัฒนา
การกระจายอำนาจในการพัฒนาและงบประมาณสู่ท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
การประเมินคุณภาพแผนชุมชน
ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
แนวข้อสอบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top